Sākums / Jaunumi / Elastīga darba vide jeb hibrīda darba modelis

Elastīga darba vide jeb hibrīda darba modelis

Šodien redzam, ka uzņēmumi daudz vairāk domā nevis par biroja nepiecešamību, bet gan par esošā biroja dizaina maiņu un pielāgošanu esošajām prasībām. Mūsu mainīgajā pasaulē hibrīda darba modelis ir elastīga darba vide, kas ļauj darbiniekiem sadalīt savu laiku starp darbu birojā un darbu mājās. Daļa darbinieku savus darba pienākumus veic attālināti un uzņēmuma telpās ierodas tikai reizi pa reizei. Šādiem darbiniekiem uzņēmuma birojā nav nepieciešama sava patstāvīgā darba vieta un ierodoties birojā viņi savām darba vajadzībam var izvēlēties kādu no tajā brīdī pieejamajām darba teplām.

Iedvesmojoša darba vide

Uzņēmumi ar vien vairāk mudināti domāt un veidot mūsdienīgu darba vidi, kas piesaistītu darbinieku izvēlēties darbu birojā. Par pamatu biroja vides pārmaiņām jāņem tās lietas, ko nav iespējams nodrošināt strādājot no mājām – klātienes komunikācija, dažādu viedokļu apmaiņa, neformāla darbinieku socializēšanās. Būtiska nozīme dažādiem telpu zonējumiem, tehnoloģiskajam nodrošinājumam, ergonomiskajiem aspektiem. Ciešā sadarbībā ar mūsu biroja mēbeļu ražotājiem, redzam, ka audzis pieprasījums pēc inovatīviem, telpu nodalošiem un akustiku veicinošiem produktiem.

Darbinieku labklājība

Darbinieku labklājība ir saistīta ar visiem darba ikdienas aspektiem, tostarp vidi, kurā darbinieki strādā un kā darbaspēks jūtas par savu ikdienas darbu. Elastīga darba vide un labklājība ir galvenais faktors, kas nosaka organizācijas panākumus un efektivitāti ilgtermiņā. Apvienojot savu darba komandu biroja pārprojektēšanai un labiekārtošanai var biroju padarīt pievilcīgāku ikvienam. Piesaistot savu komandu iekārtojumu ideju ģenerēšanā, gūsiet labumu no tā, ka biežāk būsiet kopā vairāk cilvēku.

Labiekārtojot telpas pēc hibrīda darba modeļa principa ir jānodrošina:

Darba vide var lielā mērā ietekmēt to, kā darbinieks jūtas par savu darbu. Darba vide nav patīkama, ja tā ir tumša, trokšņaina, kā arī, darbiniekam nav pieejama atpūtas telpa, darba apspriežu telpa un pietiekami liela darba vieta. Pozitīva vide ir darba vieta, kas veicina darbinieku drošību, izaugsmi un mērķu sasniegšanu. Uzņēmumi var izveidot pozitīvu darba vidi, koncentrējoties uz savu vispārējo darba kultūru, atbalstot darbinieku izaugsmi, liekot darbiniekiem justies droši un ērti. Pozitīva darba vide ir lielisks veids, kā palielināt darba rezultātus un veicināt darbinieku izaugsmi un kolēģu sadarbību. Ar darbiniekiem saskaņots, biroja iekārtojums, kas labāk atbalsta galvenās hibrīda vajadzības, var veicināt darbinieku produktivitāti.

Akustiskās darba vietas

Ir cilvēki, kuri nespēj strādāt trokšņainā darba vietā un ir cilvēki, kuri pat nepamana blakus esošo troksni. Ja biroja telpā skaņa atbalsojas, tad var izmantot kādu no mūsu ražotāju piedāvātajiem akustiku koriģējošajiem risinājumiem. Ja sarunas konfidencialitāte nav pietiekama, var izmantot akustiskās darba vietas un telpas Hush Office.

Nodrošinot augstu akustisko komfortu var noderēt Selva kolekcijas mobilās akustiskās sienas, kuras:

  • Absorbē skaņu,
  • Rada privātu atmosfēru,
  • Cilvēkam sniedz iespēju koncentrēties uz uzdevumu vai sarunu.

Funkcionālas mīksto mēbeļu zonas

Mīkstās mēbeles vai mēbeļu grupas, kurās iespējams nodoties individuālajam darbam, vai novadīt neformālu komandas sapulci. Mēbelēm jabūt ērtām, tām jānodrošina iespēju arī nelielai atpūtas pauzei. Krēslus vai nelielus dīvānus, kas plānoti individuālai izmantošanai, ieteicams veidot ar augstām, skaņu slāpējošām sienām. Ļoti būtiski – jābūt ērtai iespējai pieslēgties elektrības rozetēm.